JCSS登録事業以外(一般校正)の校正サービス

当社では、JCSS校正以外に一般校正も行っております。

圧力校正の範囲

校正の範囲圧力の種類
JCSS校正 一般校正
重錘形圧力天びん
デジタル圧力計
機械式圧力計:( )の範囲
デジタル圧力計
機械式圧力計
圧力センサ
気体 ゲージ圧力 4.9 kPa 〜 6900 kPa
      (6900 kPa)
0 kPa 〜 6900 kPa
絶対圧力 4.9 kPa 〜 7000 kPa
     (106 kPa)
0 kPa 〜 7000 kPa
負のゲージ圧力 -95 kPa 〜 -2.0 kPa -95 kPa 〜 0 kPa
差 圧 10.0 Pa 〜 10.0 kPa 10.0 Pa 〜 10.0 kPa
負の差圧 -100 kPa 〜 -2.0 kPa -100 kPa 〜 0 kPa
液体 ゲージ圧力 2.0 MPa 〜 70 MPa
      (50 MPa)
0 MPa 〜 84 MPa東京航空計器株式会社のホームに戻る